khoáng chất của tôm thẻ chân trắng | Khoáng cho tôm

khoáng chất cho tôm thẻ chân trắng, tôm sú | Khoáng 3K

Nhu cầu khoáng chất trong nuôi  tôm chân trắng rất cao, tôm chân trắng có tốc độ tăng trưởng rất cao, và quá trình lột xác lớn lên của tôm diễn ra liên tục. Bên cạnh đó, mật độ nuôi cao cũng làm cho nhu cầu khoáng chất trong ao nuôi tôm trở nên bức […]