Tại sao phải dùng khoáng cho tôm thẻ?

Tại sao phải dùng khoáng cho tôm thẻ?

Tại sao phải dùng khoáng cho tôm thẻ? Trong nuôi tôm thẻ chân trắng, nhu cầu khoáng cho tôm thẻ rất cần thiết. Tôm thẻ có tốc độ tăng trưởng rất cao, và quá trình lột xác lớn lên của tôm diễn ra liên tục. Bên cạnh đó, mật độ nuôi cao cũng làm cho […]