khoáng chất cho tôm thẻ chân trắng, tôm sú | Khoáng 3K

Dùng khoáng nano 3k như thế nào

Khoáng nano cho tôm 3K bổ sung vi khoáng tăng trưởng bền vững Tôm có tốc độ tăng trưởng nhanh, quá trình lột xác diễn ra liên tục vì thế mà nhu cầu khoáng chất cho tôm thẻ chân trắng, tôm sú là rất lớn. Vậy bổ sung khoáng chất cho tôm thẻ, tôm sú như thế […]