Bổ sung khoáng chất cho ao tôm hiệu quả | Khoáng cho tôm

Bổ sung khoáng chất cho ao tôm hiệu quả

Tôm biển được nuôi cấy theo truyền thống ở vùng nước ven biển hoặc cửa sông có độ mặn từ 15 đến 40 ppt. Hiện nay, cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng được nuôi thành công ở nhiều nơi có độ mặn từ trung bình đến thấp (0 đến 10 ppt) như các […]