Khoáng nano 3k: phòng cong thân, đục cơ, mềm vỏ, trắng lưng cho tôm

Khoáng nano 3k cho tôm bổ sung vi khoáng tăng trưởng bền vững Ảnh hưởng khi thiếu khoáng đối với tôm Thời gian đầu tôm xuất hiện những chấm đen li ti trên toàn vỏ tôm, kế tiếp tôm bị đục cơ từng phần, đục cơ toàn thân và cong thân. Nếu bị nặng tôm […]

Khoáng Nano 3K khoáng chất cho tôm thẻ chân trắng

khoáng cho tôm 3k

Khoáng nano 3k: phòng cong thân, đục cơ, mềm vỏ, trắng lưng cho tôm Khoáng nano 3k cho tôm bổ sung vi khoáng tăng trưởng bền vững Ảnh hưởng khi thiếu khoáng đối với tôm Thời gian đầu tôm xuất hiện những chấm đen li ti trên toàn vỏ tôm, kế tiếp tôm bị đục cơ […]