Khoáng nano 3k: phòng cong thân, đục cơ, mềm vỏ, trắng lưng cho tôm

Khoáng nano 3k cho tôm

Mục tiêu của bạn: 120 ngày – size 20-25 con! Bạn đã chuẩn bị qui trình nuôi. Hãy sử dụng Khoáng Nano 3K trong suốt qui trình của bạn, 3K giúp bạn yên tâm trong quá trình tăng trưởng: Lột vỏ đều, nhanh cứng, chóng cong thân, đục cơ…Hãy gọi cho KS Sáng: 098 3252777, […]

Khoáng Nano 3K khoáng chất cho tôm thẻ chân trắng

Khoáng nano 3k cho tôm

Khoáng nano 3k: phòng cong thân, đục cơ, mềm vỏ, trắng lưng cho tôm Khoáng nano 3k cho tôm bổ sung vi khoáng tăng trưởng bền vững Ảnh hưởng khi thiếu khoáng đối với tôm Thời gian đầu tôm xuất hiện những chấm đen li ti trên toàn vỏ tôm, kế tiếp tôm bị đục cơ […]