Vai trò của chất khoáng đối với tôm | Khoáng cho tôm

Vai trò của chất khoáng đối với tôm

Tôm rất cần khoáng chất cho quá trình sinh trưởng và phát triển, chúng có thể hấp thu các chất khoáng này qua thức ăn và môi trường nước ao nuôi. Đặc biệt là với tôm thẻ chân trắng, đây là đối tượng nuôi đòi hỏi nhu cầu khoáng rất lớn( do mật độ nuôi […]

Bổ sung khoáng chất cho ao tôm hiệu quả | Khoáng cho tôm

Bổ sung khoáng chất cho ao tôm hiệu quả

Tôm biển được nuôi cấy theo truyền thống ở vùng nước ven biển hoặc cửa sông có độ mặn từ 15 đến 40 ppt. Hiện nay, cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng được nuôi thành công ở nhiều nơi có độ mặn từ trung bình đến thấp (0 đến 10 ppt) như các […]

Tại sao phải dùng khoáng cho tôm thẻ?

Tại sao phải dùng khoáng cho tôm thẻ?

Tại sao phải dùng khoáng cho tôm thẻ? Trong nuôi tôm thẻ chân trắng, nhu cầu khoáng cho tôm thẻ rất cần thiết. Tôm thẻ có tốc độ tăng trưởng rất cao, và quá trình lột xác lớn lên của tôm diễn ra liên tục. Bên cạnh đó, mật độ nuôi cao cũng làm cho […]

khoáng chất của tôm thẻ chân trắng | Khoáng cho tôm

khoáng chất cho tôm thẻ chân trắng, tôm sú | Khoáng 3K

Nhu cầu khoáng chất trong nuôi  tôm chân trắng rất cao, tôm chân trắng có tốc độ tăng trưởng rất cao, và quá trình lột xác lớn lên của tôm diễn ra liên tục. Bên cạnh đó, mật độ nuôi cao cũng làm cho nhu cầu khoáng chất trong ao nuôi tôm trở nên bức […]

khoáng chất cho tôm thẻ chân trắng, tôm sú | Khoáng 3K

Dùng khoáng nano 3k như thế nào

Khoáng nano cho tôm 3K bổ sung vi khoáng tăng trưởng bền vững Tôm có tốc độ tăng trưởng nhanh, quá trình lột xác diễn ra liên tục vì thế mà nhu cầu khoáng chất cho tôm thẻ chân trắng, tôm sú là rất lớn. Vậy bổ sung khoáng chất cho tôm thẻ, tôm sú như thế […]