Bổ sung khoáng chất cho ao tôm hiệu quả | Khoáng cho tôm

Bổ sung khoáng chất cho ao tôm hiệu quả

Tôm biển được nuôi cấy theo truyền thống ở vùng nước ven biển hoặc cửa sông có độ mặn từ 15 đến 40 ppt. Hiện nay, cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng được nuôi thành công ở nhiều nơi có độ mặn từ trung bình đến thấp (0 đến 10 ppt) như các […]

Tại sao phải dùng khoáng cho tôm thẻ?

Tại sao phải dùng khoáng cho tôm thẻ?

Tại sao phải dùng khoáng cho tôm thẻ? Trong nuôi tôm thẻ chân trắng, nhu cầu khoáng cho tôm thẻ rất cần thiết. Tôm thẻ có tốc độ tăng trưởng rất cao, và quá trình lột xác lớn lên của tôm diễn ra liên tục. Bên cạnh đó, mật độ nuôi cao cũng làm cho […]

khoáng chất của tôm thẻ chân trắng | Khoáng cho tôm

khoáng chất cho tôm thẻ chân trắng, tôm sú | Khoáng 3K

Nhu cầu khoáng chất trong nuôi  tôm chân trắng rất cao, tôm chân trắng có tốc độ tăng trưởng rất cao, và quá trình lột xác lớn lên của tôm diễn ra liên tục. Bên cạnh đó, mật độ nuôi cao cũng làm cho nhu cầu khoáng chất trong ao nuôi tôm trở nên bức […]

khoáng chất cho tôm thẻ chân trắng, tôm sú | Khoáng 3K

Dùng khoáng nano 3k như thế nào

Khoáng nano cho tôm 3K bổ sung vi khoáng tăng trưởng bền vững Tôm có tốc độ tăng trưởng nhanh, quá trình lột xác diễn ra liên tục vì thế mà nhu cầu khoáng chất cho tôm thẻ chân trắng, tôm sú là rất lớn. Vậy bổ sung khoáng chất cho tôm thẻ, tôm sú như thế […]

Khoáng nano 3k: phòng cong thân, đục cơ, mềm vỏ, trắng lưng cho tôm

Khoáng nano 3k cho tôm

Khoáng nano 3k cho tôm bổ sung vi khoáng tăng trưởng bền vững nano 3k: phòng cong thân, đục cơ, mềm vỏ, trắng lưng cho tôm Ảnh hưởng khi thiếu khoáng đối với tôm Thời gian đầu tôm xuất hiện những chấm đen li ti trên toàn vỏ tôm, kế tiếp tôm bị đục cơ […]