0983.525.777

Home » Tag Archives: Ứng dụng nano bạc trong trồng cam đường

Tag Archives: Ứng dụng nano bạc trong trồng cam đường

Ứng dụng nano bạc trong trồng cam đường

Chống rụng quả trên cam đường canh Cam canh là cây có giá trị kinh tế cao. Hiện tượng rụng quả non ở các cây cam là một hiện tượng tự nhiên và bình thường. Tuy nhiên khi tỷ lệ rụng quả từ 70-80% trở lên thì sẽ làm giảm năng suất, chất lượng quả, có khi còn làm mất ... Read More »

Hotline: 0853525777 (CSKH) - 0983.525.777 (Kỹ Thuật)