0983.525.777

Home » Tag Archives: Bệnh héo vàng do nấm

Tag Archives: Bệnh héo vàng do nấm

Ứng dụng nano bạc trong trồng cây ớt

1. Bệnh héo cây con do nấm Rhizoctonia solani – Bệnh thường gây hại cây con trong vườn ươm hoặc sau khi trồng khoảng 1-20 ngày tuổi. Bệnh thường gây hại trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao. – Vết bệnh thường gây hại ở phần gốc ngay trên mặt đất, nấm tấn công vào gốc làm gốc ... Read More »

Hotline: 0853525777 (CSKH) - 0983.525.777 (Kỹ Thuật)