0983.525.777

Home » Sản phẩm nano bạc » Nano bạc cho sinh hoạt (page 2)

Nano bạc cho sinh hoạt

Ứng dụng nano bạc trong đời sống

Ngành nhựa (PE, PS, APS, PP): Ứng dụng trong quá trình chế biến nhựa ở dạng lỏng. Dung dịch Nano Bạc KBO được pha vào lúc chế biến hoặc dạng khô dưới dạng bột chitosan đã tẩm dung dịch, giúp tạo ra tính diệt và kháng khuẩn của vật liệu nhựa. Nồng độ khuyến cáo: 20-40% W/W Ngành sơn: Dung ... Read More »

Hotline: 0853525777 (CSKH) - 0983.525.777 (Kỹ Thuật)