0983.525.777

Home » Video khóa học » Lập kế hoạch tài chính & kiểm soát dòng tiền | nano bạc

Lập kế hoạch tài chính & kiểm soát dòng tiền | nano bạc

19 Lượt xem

Ngừa rủi ro mất tiền, chủ động tài chính kinh doanh

Khóa học này giúp CEO / Ban quản lý công ty thoát khỏi những “đau đầu” trong quản trị tài chính mà trước đây thường lặp đi lặp lại. Không còn cảnh “ONE – MAN – SHOW” trong quản lý điều hành, mua bán & công nợ…Ứng dụng, hoạch định ngân sách, giải pháp ứng phó để chủ động tài chính, tối ưu hoạt động trong mọi trường hợp!

nguồn giáo trình hay

 

 

Hotline: 0853525777 (CSKH) - 0983.525.777 (Kỹ Thuật)