0983.525.777

Home » Video khóa học » Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính | nano bạc

Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính | nano bạc

21 Lượt xem

 

khóa học đặc biệt hữu ích cho các nhà quản lý muốn nâng cao kiến ​​thức trong việc hiểu và phân tích các báo cáo tài chính. Kết thúc khóa học, học viên có thể :

  • Hiểu phương pháp phân tích hoạt động và hoạt động tài chính thông qua các số liệu công bố trong báo cáo tài chính
  • Đào sâu kĩ năng phân tích đầu tư giữa các doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh và hoạt động đa quốc gia
  • Trải nghiệm việc phân tích báo cáo tài chính từ quan điểm IFRS ·
  • Thực nghiệm phân tích trong việc dự báo, định giá và đưa ra quyết định tín dụng
  • Hiểu chất lượng của doanh thu từ khía cạnh giám định, phân tích tính minh bạch

nguồn giáo trình hay

 

 

 

 

Hotline: 0853525777 (CSKH) - 0983.525.777 (Kỹ Thuật)