0983.525.777

Home » Video khóa học » Khởi tạo & setup công ty bài bản | nano bạc

Khởi tạo & setup công ty bài bản | nano bạc

24 Lượt xem

Setup công ty & vận hành bài bản là loạt chương trình đào tạo, huấn luyện, trợ giúp đồng hành cho các giám đốc / chủ doanh nghiệp từng bước xây dựng hệ thống quản trị vận hành một cách bài bản, ngắn gọn, hướng tới một đế chế kinh doanh vững vàng. Tổng thể chương trình gồm 6 cấu phần và chỉ dẫn 8 bước triển khai theo hình thức vừa học vừa triển khai thực tế trong khoảng thời gian từ 9 đến 12 tháng liên tục.

nguồn giáo trình hay

 

 

Hotline: 0853525777 (CSKH) - 0983.525.777 (Kỹ Thuật)