0983.525.777

Trang chủ » Video khóa học » Kế toán thực hành tổng hợp & báo cáo thuế | nano bạc

Kế toán thực hành tổng hợp & báo cáo thuế | nano bạc

55 Lượt xem

Học kế toán thực hành tổng hợp, kê khai báo cáo thuế theo cách rất đơn giản. Biết hạch toán, sổ sách, làm kê khai thuế chỉ sau 1 ngày học. Biết làm báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế sau 1 tháng.

nguồn giáo trình hay