0983.525.777

Trang chủ » Video khóa học » 04 Bước làm chủ tiền bạc | nano bạc

04 Bước làm chủ tiền bạc | nano bạc

63 Lượt xem

Bạn sẽ học được gì

Tư duy đúng về tiền bạc, về kiếm tiền, giữ tiền
Cách nhân tiền và loại bỏ các niềm tin tiêu cực về tiền bạc
Không những quản lý mà làm chủ được tiền bạc của mình
Những công thức đầu tư, xây dựng các nguồn thu nhập thụ động bền vững

nguồn giáo trình hay