0983.525.777

Home » Video khóa học » share Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp qua email & facebook

share Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp qua email & facebook

34 Lượt xem

Mục tiêu:

  • Cách viết một email gây thiện cảm cho người đọc
  • Cách viết một email thuyết phục đối phương
  • Mỗi email là một thư điện tử thông minh
  • Giao tiếp thông minh trên facebook
  • nguồn giáo trình hay

 

 

Hotline: 0853525777 (CSKH) - 0983.525.777 (Kỹ Thuật)