0983.525.777

Trang chủ » Video khóa học » share Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp qua email & facebook

share Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp qua email & facebook

105 Lượt xem

Mục tiêu:

  • Cách viết một email gây thiện cảm cho người đọc
  • Cách viết một email thuyết phục đối phương
  • Mỗi email là một thư điện tử thông minh
  • Giao tiếp thông minh trên facebook
  • nguồn giáo trình hay