0983.525.777

Home » Video khóa học » share Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp qua điện thoại

share Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp qua điện thoại

32 Lượt xem

Mục tiêu:

  • Trang bị cho học viên cách chuẩn bị tốt nhất cho tất cả những cuộc gọi
  • Nắm bắt kỹ năng cần thiết khi nhận cuộc
  • Những điều cần tránh khi sử dụng điện thoại và xử lí các tình huống bất ngờ khi sử dụng điện thoại

nguồn giáo trình hay

 

 

 

Hotline: 0853525777 (CSKH) - 0983.525.777 (Kỹ Thuật)