0983.525.777

Trang chủ » Video khóa học » share khóa học Tạo động lực làm việc cho nhân viên | nano bạc

share khóa học Tạo động lực làm việc cho nhân viên | nano bạc

79 Lượt xem

Bạn sẽ học được gì
  • Khơi gợi nên nguồn đam mê và động lực từ nhân viên
  • nắm được những giai đoạn chuyển biến tâm lý của con người
  • Vận dụng các phương pháp để xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ với nhân viên
  • Thấu hiểu năng tiềm năng thế mạnh của từng nhân viên để động viên và giúp đỡ nhân viên phát triển

nguồn giáo trình hay