0983.525.777

Trang chủ » Video khóa học » share khóa học Quản lý thời gian bằng công nghệ số | nano bạc

share khóa học Quản lý thời gian bằng công nghệ số | nano bạc

62 Lượt xem

 

Bạn sẽ học được gì

Khi tham gia khóa học, bạn sẽ nắm được: 

  • Nguyên nhân chúng ta thường trì hoãn và nguyên lý vượt qua trì hoãn
  • Cách phân loại công việc, làm sạch hộp thư
  • Cách thức lập kế hoạch làm việc, rèn luyện và thực hiện theo mỗi ngày

nguồn giáo trình hay