0983.525.777

Trang chủ » Video khóa học » share khóa học Nghệ thuật quyến rũ căn bản | nano bạc

share khóa học Nghệ thuật quyến rũ căn bản | nano bạc

75 Lượt xem

Bạn sẽ học được gì

Với khóa học này, Thảo My Idol sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức căn bản về:

  • Thế nào là nghệ thuật quyến rũ?
  • Cách tiếp cập đối phương
  • Những bí quyết quyến rũ người đối diện khi giao tiếp

nguồn giáo trình hay