0983.525.777

Trang chủ » Video khóa học » share khóa học Làm sao để trẻ an toàn và dạy con cách tự vệ | nano bạc

share khóa học Làm sao để trẻ an toàn và dạy con cách tự vệ | nano bạc

89 Lượt xem

Bạn sẽ học được gì

Khóa học giúp bạn:

  • Biết cách nhận định được những nguồn có thể gây nguy hiểm nguy xung quanh con.
  • Biết cách thức xử trí và ứng phó với từng nguồn nguy hiểm.
  • Biết cách trang bị cho con những kỹ năng cần thiết để tự đối phó, bảo vệ mình khi có nguy hiểm.
  • nguồn giáo trình hay