0983.525.777

Home » Video khóa học » share cẩm nang Chuẩn bị mang thai | nano bạc

share cẩm nang Chuẩn bị mang thai | nano bạc

27 Lượt xem

Mục tiêu:

– Cung cấp lời khuyên và những kinh nghiệm giúp bạn ở giai đoạn chuẩn bị mang thai
– Cải thiện sức khỏe sinh sản trước khi bước vào quá trình mang thai
– Các vấn đề tâm lý cần chuẩn bị cho từng giai đoạn trước và sau khi mang thai

nguồn giáo trình hay

 

 

 

Hotline: 0853525777 (CSKH) - 0983.525.777 (Kỹ Thuật)