0983.525.777

Trang chủ » Video khóa học » Video khóa học Làm Chủ Thiết Kế Với Sketchup 2017 Và Vray | nano bạc

Video khóa học Làm Chủ Thiết Kế Với Sketchup 2017 Và Vray | nano bạc

185 Lượt xem

Nắm được tư duy thiết kế mô hình 3D nội thất, xây dựng – Hoàn thiện bản vẽ 3D từ phác thảo ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh

Bạn sẽ học được gì

Thành thạo công cụ của SketchUp.
Nắm được tư duy thiết kế mô hình 3D nội thất, xây dựng.
Hoàn thiện bản vẽ 3D từ phác thảo ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh.
Nắm bắt được hướng phát triển của thiết kế mô hình 3D hiện đại.

nguồn giáo trình hay