0983.525.777

Trang chủ » Video khóa học » Video khóa học Khám phá thế giới Hacker | nano bạc

Video khóa học Khám phá thế giới Hacker | nano bạc

110 Lượt xem

Lợi ích từ khóa học

Kiến thức học được: Hacker là ai; họ tốt hay xấu; cách suy nghĩ của Hacker; những kỹ thuật, những công cụ mà hacker thường sử dụng; tại sao hacker có thể ẩn mình trên mạng khiến rất khó để truy tìm. Thế giới ngầm trên mạng deep web là gì; thế giới này tốt hay xấu; có những thứ gì bên trong đó; việc mua bán trao đổi trong deep web bằng Bitcoin như thế nào? Làm sao để có Bitcoin, thanh toán như thế nào?
Áp dụng công việc cá nhân: Có kỹ năng bảo vệ bí mật các thông tin cá nhân, thông tin của tổ chức… trên mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
Lợi ích về lâu dài: Có thể dẫn đến yêu thích nghề làm an toàn thông tin (Hacker mũ trắng) hiện đang được Nhà nước khuyến khích tuyển dụng và đào tạo; luôn có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin của tổ chức… trên mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

nguồn giáo trình hay