0983.525.777

Trang chủ » Video khóa học » Video khóa học Kế toán thuế thực hành | nano bạc

Video khóa học Kế toán thuế thực hành | nano bạc

106 Lượt xem

Bạn sẽ học được gì
  • Hiểu các quy định kế toán thuế
  • Hoàn thiện các nghiệp vụ kế toán
  • Nâng cao kỹ năng khai báo thuế
  • Phòng tránh rủi ro về thuế

Giới thiệu khóa học

Khóa học: Kế toán thuế thực hành

Giới thiệu khóa học “Kế toán thuế thực hành”:

  • Bạn mới bắt đầu làm về kế toán thuế, nhưng chưa tự tin về kỹ năng của bản thân?
  • Bạn đã làm kế toán thuế lâu năm nhưng muốn nâng cao và hoàn thiện kỹ năng của mình?
  • Bạn muốn hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật về thuế để hạn chế rủi ro?
  • Bạn muốn hiểu về thuế, cách khai báo và nộp thuế?

Và bạn muốn học cùng chuyên gia, muốn học kế toán Online để tiết kiệm thời gian và chủ động trong việc học?

nguồn giáo trình hay