0983.525.777

Trang chủ » Video khóa học » Phù phép ảnh chân dung theo ý muốn với Photoshop | nano bạc

Phù phép ảnh chân dung theo ý muốn với Photoshop | nano bạc

128 Lượt xem

Lợi ích từ khóa học

Học viên có thể tự chỉnh sửa ảnh, tự làm chủ được Blend màu cũng như những tính năng quan trọng và cần thiết trong công việc chỉnh sửa.
Giúp tạo ra nhiều hiệu ứng đặc biệt, để có thể phục vụ cho công việc thiết kế sau này.
Học viên có thể trở thành một freelancer nhận các dự án bên ngoài liên quan về thiết kế hoặc chỉnh sửa ảnh để có thêm một nguồn thu nhập khác.

nguồn giáo trình hay